fbpx

בלוג

בלוג

פוסט: משחקים לשבת בר מצווה

קוביות משחק

משחקים לשבת בר מצווה

משחקי היכרות – מתאים לנוער

משחק שעון חול 
מעגל כל אחד מספר בזמן שיש לו כמה שיותר פרטים על עצמו. אחר כך בודקים מי מהיושבים בחדר מסוגל לחזור על רוב הפרטים. אפשר להגדיר את ההוראה. למשל –שם. כתה. מקום מגורים, צבע אהוב, בי"ס….

משחק קוביה

 • סיטואציה מצחיקה שקרתה לי
 • סיטואציה מביכה שקרתה לי
 • משהו שאתם לא יודעים עליי
 • דמות שמשפיעה על חיי
 • מקרה שקרה לי עם אחד האנשים בחדר
 • מעביר את הקוביה לאדם שאני בוחר

משחק פסיכיאטר
מוציאים מישהו מהחדר, קובעים "שריטה" לדוגמה –אני עונה בשם מי שיושב שני כסאות לשמאלי. מכניסים את היוצא ונותנים לו לשאול 21 שאלות שהתשובה עליהם כן/לא. כשלא יודעים מה לענות צועק העונה "פסיכיאטר" ואז מחליפים מקומות ומתחילים מחדש. החוק: לא שואלים פעמיים ברצף אותו אדם. על השואל לגלות מה השריטה.

משחק של מי השיר הזה
מוציאים אחד מהחדר. הקבוצה בוחרת שיר מוכר ומחלקת לכל אחד מילה לפי סדר השיר. מי שיצא חוזר ושואל שאלות. על התשובות להיות קצרות ולהכיל את המלה בתוכם . המטרה: לגלות את השיר

משחקים לכל המשפחה

משחק אימפרוביזציות עם אביזרים
המטרה: הופעה של 8 דקות, כל המשתתפים, כל האביזרים

סיטואציות:

 • ביקור אצל הרופא
 • חלוקת תעודות בסוף השנה
 • דקה לשבת אצל משפחת ימיני
 • "עושים פסח" –ניקיון בבית
 • ויכוח באורווה
 • מכשפות מתכוננות לארוחת ערב

משחק פיצוחים 
משחק לוח מגנטי על בסיס השעשועון המוכר

הוראות המשחק:

2 קבוצות או שני מתמודדים

לוח עם רצף של 5 כוורות מאוזנות ו-4 כוורות מאונכות.

לכל שחקן צבע

המטרה: על כל קבוצה "לחצות" לצד השני של הלוח ברצף. מאוזן/ מאונך.

נבחרת אות ע"י המנחה

המנחה שואל שאלה שהתשובה לה מתחילה באות הנבחרת

השאלה הראשונה תופנה לקבוצה שהפיצוח שלה הוא מאוזן (משמאל לימין או הפוך כיוון שלה יש במינימום חמישה  מהלכים) והיא תענה תשובה. במידה ותשובתה נכונה, המשבצת שלה נצבעת בצבע של הקבוצה היא בוחרת את המהלך הבא.

מיד אחרי השאלה הראשונה, יתר השאלות מופנות לשתי הקבוצות והן עונות באמצעות שליחת נציג שעומד על משבצת (או רגל)

ענו נכון – המשבצת נצבעת בצבע הקבוצה וזו בוחרת את המהלך הבא
אם ענתה טעות- התור לתשובה עובר לקבוצה השניה
באם לא נענתה בתשובה נכונה המשבצת נצבעת בצבע ניטראלי ואי אפשר לעבור בה.

WhatsApp chat
דילוג לתוכן